A A A

Disclaimer

 

Politika privatnosti

 1. Prilikom početka korišćenja sajta www.oasisprojekt.eu svi korisnici prihvataju uslove i pravila korišćenja i politike privatnosti.
 2. Informacije na sajtu www.oasisprojekt.eu služe isključivo za informisanje, njihovo korišćenje je isključivo na sopstvenu odgovornost, nema obavezujuću snagu u pravnom postupku.
 3. Na sajtu www.oasisprojekt.eu se ne mogu ugovarati usluge. Opština Kištelek ne odgovara za kontakte koji se ostvare preko linkova koji se nalaze na sajtu, informacije sadržane u ovom dokumentu ne zasnivaju se na bilo kakvoj ugovornoj odgovornosti u vezi sa sadržajem tih informacija, ni davaocem informacija, niti operatorom veb stranice. Ovo se takođe odnosi na odgovornost trećih lica za korišćenje ovih informacija. S obzirom na sadržaj prikazan na veb lokaciji i usluge dostupne preko linkova (npr. Događaji), urednik datog mesta smatra se davaocem usluga, kontrolorom podataka i samim tim se odnosi na štetu nastalu njihovom upotrebom. - ne preuzima nikakvu odgovornost.
 4. Uslovi korišćenja web stranice:
  Posetioci sajta sadržaj koriste isključivo u lične svrhe (pojedine delove sajta korisnik može sačuvati na svom računaru ili ih štampati). Korišćenje u lične svrhe je besplatno, ali ne sme se koristiti direktno ili indirektno za stvaranje profita ili povećanje profita.. Korisnik nema pravo na umnožavanje, distribuciju, podelu sadržaja, kopiranje bilo kojim sredstvima, čuvanje u bazi podataka, omogućavanje sve ovo, stvaranje sadržaja dostupnim za skidanje, prikazivanje kao sopstveni sadržaj, ni za stvaranje profit, ni besplatno.
 5. Autorska prava:
  Autorska prava se odnose na tehnička, grafička, softverska i druga rešenja, podatke, tekstova, slike, informacije i druge materijale, odnosno, na njihov raspored.
  U odnosu na linkove koji su dostupni preko sajta se administrator sajta smatra nosiocem autorskih prava.
 6. Zaštita podataka:
  Opština Kištelek može da obrađuje samo podatke koji se odnose na korišćenje usluga bez saglasnosti korisnika ako nisu u direktnoj vezi sa korisnikom. Pružalac usluga može koristiti lične podatke samo uz primenu Zakona LXIII iz 1992. godine o zaštiti ličnih  podataka i javnosti podataka od javnog interesa.
 7. Odgovornost za uslugu:
  Opština Kištelek će redovno ažurirati podatke na sajtu, ali ne odgovara za njihovu celovitost, tačnost, moguće promene.
  Podatke na sajtovima do kojih se stiže preko linkova opština Kištelek ne proverava i ne snosi odgovornost za njihovu dostupnost ili eventualne modifikacije.
  Opština Kištelek ne garantuje nesmetan rad funkcija na sajtu. Opština Kištelek ne snosi odgovornost za štete, gubitke, troškove koji nastanu zbog korišćenja ili ne korišćenja sajta, zbog kvarova, neodgovarajućeg funkcionisanja, ili sistemskih grešaka zbog virusa.
 8. Pravne posledice:
  U slučaju bilo kakvog kršenja ovog pravnog uputstva, Opština Kištelek će učiniti potrebne pravne korake iz Zakona CVIII iz 2001. godine.
  U pitanjima o elektronskim uslugama trgovine i uslugama u vezi sa informatičkim društvom koja nisu regulisana ovim pravnim uputstvom primenjuje se Zakon CVIII iz 2001. godine.
  Neobrađena pitanja zaštite podataka se nalaze u pravilniku o predavanju informacija na sajtu opštine Kištelek (www.kistelek.hu). Pravilnik opštine Kištelek je prihvaćen odlukom 233/2017 (XII.27.) na sednici Skupštine opštine Kištelek.

Ovaj internet stranica je  organizovan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Opština Kištelek i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa.